Welkom op de website van Reumapatientenvereniging Roermond e.o.

Balans per 31 december 2015

BezittingenSchulden
Eigen vermogen - 10.332,55
Bank 15.048,55 -
Kruisposten 25,00 -
Vooruitontvangen bedragen - 167,00
Nog te ontvangen bedragen 1.080,86 -
Nog te betalen bedragen - 4.331,23
Saldo winst - 1.323,63
TELLINGEN 16.154,41 16.154,41


Verlies- en winstrekening over 2015
Omschrijvinguitgavenontvangsten
Algemene kosten 964,64 -
Bestuurskosten 3.349,70 -
Kosten Activiteiten 54.300,03 -
Opbrengsten activiteiten - 49.612,68
Opbrengsten contributie - 5.893,50
Diverse kosten 67,30 -
Diverse opbrengsten - 279,12
Ontvangen subsidie - -
4.220,00
Saldo winst 1.323,63 -
Tellingen 60.005,30 60.005,30