Reuma Patiënten Vereniging Roermond e.o.

Reuma Patiënten Vereniging Roermond e.o.

Welkom op de site van RPV Roermond e.o.


Financiële verantwoording over 2016.


Verlies- en winstrekening 2016Omschrijving:    

Kosten

Baten

Contributie                


5.890,50

Lumpsum-subsidie        


4180,00

Donaties


559,16

Bestuurs- en organisatiekosten

4860,47    

                

Kosten hydrotherapie

62,24


Kosten uitstapjes        

3.500,10

         

Kosten overige activiteiten

2.383,60

        

Overige baten en lasten                


216,83

Saldo Winst        

40,08


TELLINGEN

10.846,49    

10.846,49
Balans per 31 december 2016Omschrijving

Activa

Passiva

Eigen vermogen    

    

11.656,18

Bankrekeningen    

17.298,77


Vooruitontv. Bedragen    


451,00

Nog te ontvangen Bedragen

210,18


Nog te betalen Bedragen

    

5.361,69

Saldo Winst    


40,08

Tellingen    

17.508,95

17.508,95