Reuma Patiënten Vereniging Roermond e.o.

Reuma Patiënten Vereniging Roermond e.o.

Welkom op de site van RPV Roermond e.o.

Lid worden van RPV Roermond e.o.

Lidmaatschap


* verplicht veld.

Het lidmaatschap kost momenteel € 20,00 per jaar. Bij aanmelding in de tweede helft van het jaar kost het lidmaatschap nog € 10,00 tot 1 januari van het lopend jaar. Voor de mensen die een incassomachtiging hebben verstrekt is dit € 18,- per jaar.

Wij stellen het op prijs als u een incassomachtiging wilt afgeven. Dat bespaart u, zowel als de vereniging, kosten en moeite.

Mocht u ook gaan deelnemen aan de hydrotherapie in Hornerheide of de Roerdomp, dan zal deze machtiging tevens gebruikt worden voor het incasseren van uw bijdrage aan de hydrotherapie.

Als u onderstaande gegevens invult, ontvangt u een incassomachtiging ter ondertekening en een retourenveloppe.
(De bank schrijft een op papier gestelde en ondertekende verklaring voor.)


Bent u van plan om te stoppen met het lidmaatschap van onze vereniging; doe dit direct en wel per e-mail (secretariaat@rpv-roermond.nl) of stuur een briefje aan de ledenadministratie: Weverskamp 1, 6071 AW Swalmen.
Incassomachtiging