Welkom op de website van de Reumapatienten Vereniging Roermond e.o.

HYDROTHERAPIE ROERDOMP

Eerder dan verwacht, mogen we weer gaan zwemmen in de Roerdomp.
Jullie starten in de week van 24 augustus.
Uiteraard moeten de algemene corona basisregels in acht worden genomen.

De basisregels zijn:
  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Probeer drukte te vermijden.
  • Was vaak je handen.                                                                                                                                                                                       

    Daarnaast is de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie van kracht:
    De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie heeft haar advies voor mensen in de hoog risico groep aangepast. Ze adviseert nu iedereen zelf de afweging te laten maken of ze wel of niet willen deelnemen aan een beweeggroep buiten. Het is erg afhankelijk van de persoonlijke situatie wat mogelijk is. Het beste is dat deelnemers afzonderlijk hierover hun reumatoloog raadplegen. Vervolgens raadt de NVR ook aan om alleen deel te nemen aan beweeggroepen waarbij duidelijk de coronaregels rond hygiëne en afstand houden worden toegepast. En waar vooraf alle deelnemers worden gecheckt op gezondheidsklachten die mogelijk kunnen wijzen op een corona-infectie

    Wij hebben contact gehad met de poli reumatologie van het Laurentius ziekenhuis en zij geven aan dat gezond verstand en de basisregels hanteren het belangrijkste is. Bij twijfel mag u altijd contact opnemen met de poli reumatologie.
Na afloop zal jullie door de vereniging een consumptie worden aangeboden in het restaurant.

ONDERZOEK OEFENTHERAPIE

Voorlopig aanmelden onderzoeken langdurige oefentherapie bij RA en axiale SpA

Heb jij ernstige RA of axiale SpA en ervaar je daardoor grote beperkingen in je dagelijks leven? We zoeken deelnemers voor twee onderzoeken waarin wordt gekeken of langdurige oefentherapie een positief effect heeft.

LET OP: Vanwege de huidige coronamaatregelen, kunnen de onderzoeken nu nog niet van start gaan. Voorlopig aanmelden kan nu wel. Dan kunnen de onderzoekers alvast kijken of je straks kunt deelnemen zodra de onderzoeken van start gaan.

Wie kan deelnemen?
Mogelijk kom jij in aanmerking om mee te doen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:
De diagnose RA of axiale SpA is bij jou door een reumatoloog gesteld.
Je ervaart vanwege de RA of axiale SpA grote beperkingen in je dagelijks functioneren.
Je hebt gedurende drie maanden geen oefentherapie voor je RA of axiale SpA gehad.
Je bent bereid om minimaal 1 jaar en maximaal 3 jaar mee te doen aan het onderzoek.

Een onderzoekscommissie bepaalt uiteindelijk of je definitief mee kunt doen.

Hoe kan ik mij aanmelden?
Voldoe je aan de voorwaarden die hierboven genoemd zijn en wil je deelnemen?
Als je RA hebt kun je mailen naar: L-EXTRA_studie@lumc.nl.
Als je axiale SpA hebt kun je mailen naar: L-EXSPA_studie@lumc.nl.

Heb je geen e-mail tot je beschikking? Dan kun je bellen naar 071-526 40 88. Spreek hier je naam en telefoonnummer in en geef aan of je interesse hebt voor het onderzoek bij RA of bij axiale SpA. Je wordt daarna teruggebeld door een onderzoeker.

Wat houden de onderzoeken in?
Het gaat om twee onderzoeken die beiden ongeveer drie jaar duren:
L-EXTRA (Longstanding Exercise Therapy in Patients with Rheumatoid Arthritis)
L-EXSPA (Longstanding Exercise Therapy in Patients with Axial spondyloarthitis).

In beide onderzoeken zijn twee groepen deelnemers:
Deelnemers uit de ‘interventiegroep’ worden voor langere tijd behandeld door speciaal opgeleide fysio- en oefentherapeuten.
Voor deelnemers uit de ‘controlegroep’ verandert er in het eerste jaar niets. Na een jaar worden zij ook voor langere tijd behandeld door speciaal opgeleide fysio- en oefentherapeuten.

Via loting krijg je als deelnemer te horen in welke groep je zit. De onderzoeken zijn opgezet door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) samen met ReumaNederland, reumatologen, fysio- en oefentherapeuten en onderzoekers.

Bewijs nodig?
ReumaNederland pleit er al jaren voor dat iedereen met reuma die het nodig heeft fysio- en oefentherapie vergoed moet krijgen. Met de uitkomsten willen wij bewijzen dat oefentherapie voor deze groep mensen werkt én daarom in het basispakket hoort.

Dit is een link voor de aanpassingen van de WMO:
https://reumanederland.nl/leven-met/hulp-en-aanpassingen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo/

HISTORIE VAN DE HYDROTHERAPIE
Toen ik in 2008 als penningmeester bij de R.P.V. begon, speelde de hydrotherapie zich af in ‘de Roerdomp’ en in ‘Hornerheide’.
In het begin hadden we zowel drie groepen in ‘Hornerheide’ als in ‘De Roerdomp’, maar dit groeide snel door naar 9 groepen en zelfs tot 13 groepen in 2019. Bijna 200 deelnemers dus en dit betekende bij Hornerheide een omzet van ca. € 50.000,- per jaar.
In totaal hebben we in deze periode ongeveer € 400.000,- betaald aan Hornerheide, maar voor onze vereniging was dit geen enkel probleem, omdat bijna iedereen met plezier deelnam aan de hydrotherapie en ook bereid was om hiervoor de bijdrage te betalen.
Helaas heeft Proteion in 2019 besloten om het zwembad van Hornerheide te sluiten, waardoor we op zoek moesten naar andere mogelijkheden.
Wij dachten dat er mogelijkheden waren bij Laco in Leudal en besloten om in principe 4 uur per week te reserveren in beide zwembaden.
De aanmeldingen vielen echter tegen, mede omdat de watertemperatuur te laag was voor reumapatiënten; voor hen moet de temperatuur namelijk hoger zijn dan 30 graden. Helaas viel hierover al niet te praten met Laco. Dus begonnen we met 50 á 60 personen. Hiervan vielen al snel mensen af vanwege de te lage temperatuur.
Ons bestuur besloot om het aantal uren terug te brengen tot drie uur per week omdat kosten voor onze vereniging te hoog opliepen.
Door de Coronacrisis waren wij gedwongen om de hydrotherapie stil te leggen en besloten we om geen bijdrage meer te vragen van onze leden. Tevens vroegen wij Laco om een regeling, c.q. een korting op de facturering. Dit werd door Laco echter geweigerd onder het motto: Vraag aan de overheid maar een bijdrage in de kosten en betaal aan ons het volledige bedrag voor alle niet genoten uren.
We hebben inderdaad aan de overheid gevraagd om een tegemoetkoming in de huurkosten, maar daarop hebben we nog geen antwoord ontvangen.
Doordat Laco ons het volledige factuurbedrag laat betalen, kunnen zij de genoten voordelen van de sluiting, zoals energiebesparing, minder schoonmaakkosten en personeelskosten gebruiken voor het verminderen van andere tekorten. Dit vonden wij niet terecht en dus onacceptabel. Dit geld zou aan onze vereniging moeten toekomen.
Door de eisen van volledige betaling, -waaraan wij overigens voldaan hebben-, was onze bankrekening leeg, dus alle reserves -die wij nodig hadden voor het opstarten van de hydrotherapie bij Laco- waren verdwenen.
Wij hebben derhalve moeten besluiten om voor 2020-2021 géén nieuw contract af te sluiten met Laco, omdat hiervoor eenvoudigweg de financiële middelen ontbreken.
Het is natuurlijk jammer dat Laco op deze manier de mogelijkheid blokkeert om een jarenlange relatie met een betrouwbare partner aan te gaan, waarbij wij zeker mogelijkheden zagen om de omvang van het aantal uren uit te breiden tot een acceptabel aantal, waarbij ook het opschroeven van de watertemperatuur wellicht bespreekbaar zou zijn geworden. Laco heeft echter op deze manier de deur dichtgegooid voor een lucratief contract met onze vereniging en mist daardoor een omzet van plusminus € 19.500,- tot € 26.000,- per jaar.
Uiteraard gaan we er aan werken om de reserves op een dusdanig peil te brengen dat we in staat zijn om bij andere partners weer een goede relatie op te bouwen, zodat wij onze leden weer een plek kunnen geven om op plezierige manier deel te nemen aan hydrotherapie in extra verwarmd water.
Gelukkig hebben we bij ‘De Roerdomp’ over de Coronaperiode niets hoeven te betalen. ‘De Roerdomp en de gemeente Roermond hebben besloten dat wij weer gebruik kunnen maken van het zwembad per 24 augustus as.
Ook heeft de Roerdomp erg veel moeite gedaan om het aantal lesuren voor ons uit te breiden van drie naar zeven lesuren per week, waarvoor wij hen erg dankbaar zijn. Indien er mogelijkheden zijn, zullen we zéker proberen om nóg meer uren te krijgen. Dankzij de watertemperatuur van 32 graden zijn we echt niet bang voor te weinig belangstelling.
De penningmeester