Welkom op de website van de Reumapatienten Vereniging Roermond e.o.

Het Bestuur

Naam                                                   Functie                            Tel.nummer
De heer Henk Langeweg                    Voorzitter                         0475-311793
Mevrouw Monica van Lier-Moria        Secretaris                        06-44058215
De heer Wiel van Rijn                         Penningsmeester            0475-316437
Mevrouw Rini Mestrom                      Coordinator hydro           0475-486496
Mevrouw Annelies Hermans               Bestuurslid                      06-12318995
Mevrouw Inge Cillekens                     Bestuurslid                      0475-463280

De heer Jan Schreurs                          Bestuurslid                      0475-581727Reumapatiëntenvereniging Roermond e.o.

Secretariaat:    Bergerweg 63A
                         6063 BP Vlodrop

Het secretariaat is ook per e-mail secretariaat@rpv-roermond.nl te bereiken.

IBAN Nummer:   NL44 RABO 0184 1263 12


Mensen met een reumatische aandoening en hun partners kunnen lid worden voor € 22,00 per jaar, bij aanmelding in de tweede helft van het jaar betaalt u € 11,00 tot aan het einde van het jaar.
Bij betaling via automatische incasso is dit bedrag € 20,00 dan wel € 10,00.

Daarvoor ontvangt u 3 keer per jaar ons verenigingsblad 'De Leuning' en minimaal 4 keer per jaar onze nieuwsbrief "Het Roer Om ".

Bovendien zijn de meeste informatie en thema-avonden gratis.

Bent u geen reumapatiënt, maar draagt u onze vereniging een warm hart toe, dan is het ook mogelijk donateur te worden. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat (ANBI sedert 01-01-2016 RSIN 803023649).

Geinteresseerd in een lidmaatschap van onze vereniging?

Vul dan het formulier in en wordt lid.