Welkom op de website van de Reumapatienten Vereniging Roermond e.o.

Hornerheide

Hydrotherapie in Hornerheide Horn

Hydrotherapie in extra warm water in het zwembad van Ciro Horn onder leiding van een fysiotherapeut of een deskundige bewegingsagoog. In groepen van maximaal 15 personen wordt er 60 minuten geoefend.

Coordinator hydrotherapie Hornerheide:

Mevrouw Mariet Gijsen

Telefoonnummer: 0475 – 582259

E-mail: marietgijsen@hotmail.com

Deelname aan de hydrotherapie in Hornerheide kost € 47,00 per kwartaal, dit bedrag dient vooruit betaald te worden. Bij voorkeur door het afgeven van een machtiging. Hiermee neemt U onze vrijwillige bestuursleden veel werk uit handen.

De leden die een incassomachtiging hebben verstrekt, krijgen een korting van € 2,- per kwartaal.

Sluitingsdagen:

Op de volgende data wordt er géén hydrotherapie in Horn gegeven:

Zaterdag 13 oktober 2018 t/m zondag 21 oktober 2018 (herfstvakantie) Zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019 (kerstvakantie 2018/2019)


Bij verhindering is het niet mogelijk de les op een andere tijdstip in te halen.

Contactpersonen 'Hornerheide' te Horn, per groep:

Weekdag                

Tijd                         

Contactpersoon        

Telefoonnummer


Maandagavond

17.00u tot 18.00u

Elly Verstijnen

0475-451811

Maandagavond

18.00u tot 19.00u

Nathalie Heijnen

06-38515697

Dinsdagmorgen Dinsdagmorgen

09.30u tot 10.30u

10.30u tot 11.30u

Oda Meuris

Marlie van Ratingen

0475-594759

0475-581428

Dinsdagmiddag

15.00u tot 16.00u

Martin Castelijns en
Nan Castelijns

0475-565311

Dinsdagmiddag

16.00u tot 17.00u

Gonny Vranken

0475-565089

Dinsdagavond

18.00u tot 19.00u

Jacqueline Aarts-Aendekerk

0475-566594

Dinsdagavond

19.00u tot 20.00u

Wim Tromp

0475-459301

Donderdagmorgen

09.00u tot 10.00u

Thei Hillekens en
Sjannie Doré  

0475-581802

0475-572193

Donderdagmorgen

10.00u tot 11.00u

Thea Schreurs

0475-581727

Donderdagmorgen

11.00u tot 12.00u

Norbert Keijsers0475-582646

Donderdagmiddag

15.30u tot 16.30u

Tonnie Geurts   

06-53639558

Donderdagavond

16.30u tot 17.30u

Marlie Levels

0475-564251

Wij willen u verzoeken er rekening mee te houden dat de kosten van de hydrotherapie vooruit betaald dienen te worden. De kosten voor Hornerheide bedragen € 47,00 per kwartaal en het bedrag kan worden overgemaakt op IBAN nummer NL44 RABO 0184 1263 12 onder vermelding van uw lidmaatschapnummer. De leden die een incassomachtiging hebben verstrekt, krijgen een korting van € 2,00 per kwartaal.

Als u vragen heeft over betalingen en / of aanmaningen kunt u deze schriftelijk stellen bij het secretariaat. Wij doen ons best om uw brieven en/of e-mails binnen 14 dagen te beantwoorden.