Welkom op de website van de Reumapatienten Vereniging Roermond e.o.

Hydrotherapie Hornerheide

Met deze therapievorm doet u oefeningen in water van circa 32 graden. In het water kunt u meer oefeningen doen zonder verergering van klachten, dan u op het droge aan kunt.

Het is slechts mogelijk om aan de hydrotherapie mee te doen, indien men zelfstandig aan de groepsactiviteit kan deelnemen.

Coordinator hydrotherapie:

Mevrouw Mariet Gijsen

Telefoonnummer 0475-582259

Email: marietgijsen@hotmail.com

Hoe kunt u deelnemen:

Ten eerste moet u lid zijn of worden van de Reumapatiëntenvereniging Roermond e.o. (€ 20,00 per jaar/€10,00 voor het laatste half jaar). Ten tweede is een reumaverklaring van uw arts of specialist vereist.

Via de reumapatiëntenvereniging Roermond e.o.: kunt u voor € 47,00 per kwartaal deelnemen aan hydrotherapiegroepen in zorgcentrum Hornerheide te Horn (maandag, dinsdag of donderdag).

Bij automatische incasso wordt € 2,00 korting verrekend.

De lessen in Horn duren 60 minuten en worden gegeven door bewegingsagogen/ fysiotherapeuten.

Sluitingsdagen Horn:

week 42: 15 t/m 19 oktober 2018 (herfstvakantie)

week 52 en week 1: 24 december t/m 4 januari 2019 (kerstvakantie)

Weekdag        Tijd                               Contactpersoon                     Telefoonnummer

Maandag         17.00 - 18.00 uur          Elle Verstijnen                          0475-451811

                        18.00 - 19.00 uur          Nathalie Heijnen                       06-38515697

Dinsdag           09.30 - 10.30 uur          Oda Meuris                               06-42359223

                        10.30 - 11.30 uur          Marlie van Ratingen                 0475-581428

                        15.00 - 16.00 uur          Martin en Nan Castelijns          0475-565311

                        16.00 - 17.00 uur          Gonny Vranken                        0475-565089

                        18.00 - 19.00 uur          Jacqueline Aerts-Aendekerk    0475-566594

                        19.00 - 20.00 uur         Wim Tromp                               0475-459301

Donderdag      09.00 - 10.00 uur         Thei Hillekens                           0475-5821802

                                                            Sjannie Doré                       0475-572193

                        10.00 - 11.00 uur         Thea Schreurs                          0475-581727

                        11.00 - 12.00 uur         Norbert Keijsers                        0475-582646

                         15.30 - 16.30 uur        Tonnie Geurts                           06-53639558

                         16.30 - 17,30 uur        Marlie Levels                             0475-564241


Wij willen u verzoeken er rekening mee te houden dat de kosten van de hydrotherapie vooruit betaald dienen te worden. De kosten voor Hornerheide bedragen € 47,00 per kwartaal en het bedrag kan worden overgemaakt op IBAN nummer NL44 RABO 0184 1263 12 onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer. De leden die een incassomachtiging hebben verstrekt, krijgen een korting van € 2,00 per kwartaal.

Als u vragen heeft over betalingen en/of aanmaningen kunt u deze schriftelijk stellen bij het secretariaat. Wij doen ons best om uw brieven en/of e-mails binnen 14 dagen te beantwoorden/