Welkom op de website van de Reumapatienten Vereniging Roermond e.o.

Hydrotherapie in Recreatiebad De Roerdomp Roermond
In het Recreatiebad De Roerdomp wordt er in groepen van maximaal 20 personen, 30 minuten geoefend in warm water onder leiding van een deskundige bewegingstherapeut. Daarna is er nog een kwartier gelegenheid om vrij gebruik te maken van het bubbelbad en het subtropische bad.
Het is slechts mogelijk om aan de hydrotherapie mee te doen, indien men zelfstandig aan de groepsactiviteit kan deelnemen.


Coordinator hydrotherapie Roerdomp:
Mevrouw Rini Mestrom
Telefoonnummer: 0475 – 486496
E-mail: rinimestrom@gmail.com


Op de dinsdagmorgen zijn er drie hydrotherapiegroepen:
- Groep 1 van 09.00 - 09.45 uur
- Groep 2 van 09.45 - 10.30 uur
- Groep 3 van 11.45 - 12.30 uur (nieuwe optie)


Op de donderdagmiddag zijn er drie hydrotherapiegroepen:
- Groep 1 van 13.00 - 13.45 uur
- Groep 2 van 13.45 - 14.30 uur
- Groep 3 van 14.30 - 15.15 uur               

 • Deelname aan hydrotherapie in Recreatiebad De Roerdomp kost € 24,00 per kwartaal.
  Sluitingsdagen Roerdomp:
  - vanaf 8 juli t/m 22 augustus (zomervakantie)
  Bij verhindering is het niet mogelijk de les op een andere tijdstip in te halen.


  Contactpersonen de Roerdomp, per groep:
  Donderdagmiddag            13.00 - 13.45 uur            Liesbeth van Dijck                077-4742230
  Donderdagmiddag            13.45 - 14.30 uur            Riny Winands                        06-23858144
                                                                                     Hilly Schaefer                        06-20155899
  Donderdagmiddag            14.30 - 15.15 uur            Anita Salemans                     06-21897264


  Wij willen u verzoeken er rekening mee te houden dat de kosten van de hydrotherapie vooruit betaald dienen te worden. De kosten voor Recreatiebad De Roerdomp bedragen € 24,00 per kwartaal en het bedrag kan worden overgemaakt op IBAN nummer NL44 RABO 0184 1263 12 onder vermelding van uw lidmaatschapnummer. De leden die een incassomachtiging hebben verstrekt, krijgen een korting van € 2,00 per kwartaal.
  Als u vragen heeft over betalingen en / of aanmaningen kunt u deze schriftelijk stellen bij het secretariaat. Wij doen ons best om uw brieven en/of e-mails binnen 14 dagen te beantwoorden.