Welkom op de website van de Reumapatienten Vereniging Roermond e.o.

Hydrotherapie in Recreatiebad De Roerdomp Roermond

In het Recreatiebad De Roerdomp wordt er in groepen van maximaal 20 personen, 30 minuten geoefend in warm water onder leiding van een deskundige bewegingstherapeut. Daarna is er nog een kwartier gelegenheid om vrij gebruik te maken van het bubbelbad en het subtropische bad.

Het is slechts mogelijk om aan de hydrotherapie mee te doen, indien men zelfstandig aan de groepsactiviteit kan deelnemen.

Coordinator hydrotherapie Roerdomp:

Mevrouw Rini Mestrom

Telefoonnummer: 0475 – 486496

E-mail: rinimestrom@gmail.com

Op de donderdagmiddag zijn er drie hydrotherapiegroepen:

  • Groep 1 van 13.00 – 13.45 uur

  • Groep 2 van 13.45 – 14.30 uur

  • Groep 3 van 14.30 – 15.15 uur

Deelname aan hydrotherapie in Recreatiebad De Roerdomp kost € 24,00 per kwartaal.

Sluitingsdagen Roerdomp:
Donderdag 18 oktober 2018 (herfstvakantie) 27 december 2018 t/m 3 januari 2019 (kerstvakantie 2018/2019)

Bij verhindering is het niet mogelijk de les op een andere tijdstip in te halen.


Contactpersonen de Roerdomp, per groep:

Donderdagmiddag

13.00u tot 13.45u

Liesbeth van Dijck

077-4742230

Donderdagmiddag

13.45u tot 14.30u

Monica Brauer

06-11874796

Donderdagmiddag    

14.30u tot 15.15u

Anita Salemans                 

06-21897264

Wij willen u verzoeken er rekening mee te houden dat de kosten van de hydrotherapie vooruit betaald dienen te worden. De kosten voor Recreatiebad De Roerdomp bedragen € 24,00 per kwartaal en het bedrag kan worden overgemaakt op IBAN nummer NL44 RABO 0184 1263 12 onder vermelding van uw lidmaatschapnummer. De leden die een incassomachtiging hebben verstrekt, krijgen een korting van € 2,00 per kwartaal.

Als u vragen heeft over betalingen en / of aanmaningen kunt u deze schriftelijk stellen bij het secretariaat. Wij doen ons best om uw brieven en/of e-mails binnen 14 dagen te beantwoorden.