Welkom op de website van de Reumapatienten Vereniging Roermond e.o.

Hydrotherapie in Recreatiebad De Roerdomp Roermond
In het Recreatiebad De Roerdomp wordt er in groepen van maximaal 20 personen, 30 minuten geoefend in warm water onder leiding van een deskundige bewegingstherapeut. Daarna is er nog een kwartier gelegenheid om vrij gebruik te maken van het bubbelbad en het subtropische bad.
Het is slechts mogelijk om aan de hydrotherapie mee te doen, indien men zelfstandig aan de groepsactiviteit kan deelnemen.


Coordinator hydrotherapie Roerdomp:
Mevrouw Rini Mestrom
Telefoonnummer: 0475 – 486496
E-mail: rinimestrom@gmail.com


Op de dinsdagmorgen is er een hydrotherapiegroep:
van 09.45 - 10.30 uur

Op de donderdagmiddag zijn er drie hydrotherapiegroepen:
- Groep 1 van 13.00 - 13.45 uur
- Groep 2 van 13.45 - 14.30 uur
- Groep 3 van 14.30 - 15.15 uur               


 • Contactpersonen de Roerdomp, per groep:
  Dinsdagmorgen09.45-10.30 uur   Inge Cillekens0475-463280
  Donderdagmiddag   13.00-13.45 uurLiesbeth van Dijck   077-4742230
  Donderdagmiddag13.45-14.30 uurRiny Winands06-23858144
  Hilly Schaefer06-20155899
  Donderdagmiddag14.30-15.15 uurAnita Salemans06-21897264

  Sluitingsdagen
  - 21 december t/m 5 januari (kerstvakantie)
  - 22 t/m 29 februari (Carnaval)
  - 25 april t/m 3 mei (voorjaarsvakantie)

  Wij willen u verzoeken er rekening mee te houden dat de kosten van de hydrotherapie vooruit betaald dienen te worden. De kosten voor Recreatiebad De Roerdomp bedragen € 24,00 per kwartaal en het bedrag kan worden overgemaakt op IBAN nummer NL44 RABO 0184 1263 12 onder vermelding van uw lidmaatschapnummer. De leden die een incassomachtiging hebben verstrekt, krijgen een korting van € 2,00 per kwartaal.
  Als u vragen heeft over betalingen en / of aanmaningen kunt u deze schriftelijk stellen bij het secretariaat. Wij doen ons best om uw brieven en/of e-mails binnen 14 dagen te beantwoorden.