Welkom op de website van de Reumapatienten Vereniging Roermond e.o.

Lid worden van RPV Roermond e.o.

Lidmaatschap


* verplicht veld.

Het lidmaatschap kost momenteel € 22,00 per jaar. Bij aanmelding in de tweede helft van het jaar kost het lidmaatschap nog € 11,00 tot aan het einde van het jaar. Bij betaling via automatische incasso is dit bedrag € 20,00 dan wel € 10,00.


Wij stellen het op prijs als u een incassomachtiging wilt afgeven. Dat bespaart u, zowel als de vereniging, kosten en moeite.


Mocht u ook gaan deelnemen aan de hydrotherapie in de Roerdomp, dan zal deze machtiging tevens gebruikt worden voor het incasseren van uw bijdrage aan de hydrotherapie.


Bent u van plan om te stoppen met het lidmaatschap van onze vereniging; doe dit direct en wel per e-mail (secretariaat@rpv-roermond.nl) of stuur een briefje aan de ledenadministratie: Thaalpad 41, 6102 EH Echt.

AVG Wet bescherming persoonsgegevens.

Door ondertekening van het aanmeldformulier c.q. inzending digitaalformulier verklaart u zich tevens akkoord met het privacyreglement (te vinden op onze website www.rpvroermond.nl of op te vragen via het secretariaat).

Zie privacyreglement,
Incassomachtiging