Welkom op de website van de Reumapatienten Vereniging Roermond e.o.

Bescherming van persoonsgegevens

PRIVACY REGLEMENT RPV

Dit reglement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door de Reumapatiënten Vereniging Roermond en omstreken (RPV).

De RPV respecteert en beschermt de privacy van haar leden/begunstigers en de gebruikers van haar website. De RPV spant zich in om ervoor zorg te dragen dat alle persoonsgegevens die door haar leden worden verstrekt vertrouwelijk worden behandeld en alleen zullen worden gebruikt in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en met de richtlijnen zoals in dit reglement omschreven. Dit reglement is goedgekeurd op de Algemene Leden Vergadering van………………


Verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging

Als u zich aanmeldt als lid of begunstiger van onze vereniging vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in onze administratie en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren en u te kunnen informeren over onze bijeenkomsten en activiteiten.

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden om u door middel van nieuwsbrieven of anderszins te informeren over producten en diensten van derden die het onderwerp van onze vereniging betreffen Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de vereniging. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak, als u toestemming hebt gegeven voor die verstrekking of de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en onze vereniging.

U heeft altijd de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te laten verwijderen. U kunt daartoe een verzoek doen via het secretariaat De inzage procedure is vastgelegd in een regeling die u kunt vinden op onze website.

De vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor zij in de administratie zijn opgenomen en gebruikt. Uw persoonsgegevens zullen uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap van de vereniging uit de administratie worden verwijderd.